HomeKattungaraboutKontakt
 
  Care - Skötsel
 

Behöver jag verkligen ID märka min katt?

Det finns ingen lag på att katter ska vara ID-märkta, men det är absolut bra att göra det. Skulle katten råka försvinna av någon anledning kan man som upphittare alltid hitta ägaren. Även innekatten kan ju råka smita. Det finns både Chip- och öron- märkning. Öronmärkning kan vara att föredra på katter då det syns tydligt att katten tillhör någon. Ofta öronmärker man katten samtidigt som den kastreras när den ändå är sövd. Men glöm inte att ha ett reflexhalsband till din utekatt också!

Hur ofta ska katten avmaskas?

Man brukar avmaska katten en gång om året. Det finns olika sorters avmaskningsmedel som finns att köpa receptfritt på apoteket. T ex Axilur eller Banminth, hör efter på ditt apotek vilket som passar bäst till din katt. Tänk på att inte avmaska katten när den är dålig i magen, då det då ofta förvärras!

Ska jag vaccinera min katt?

Ja. Det är alltid bra att vaccinera katten en gång om året som skydd mot flera sjukdomar. Även innekatten är bra att vaccinera, även om den inte utsätts för smitta av samma grad så är det tryggare att veta att katten är vaccinerad ifall den skulle stöta på smitta. T.ex. om den skulle träffa någon annan katt av någon anledning, smita, eller om man skulle dra hem något under skon t. ex. lnnekatten kan ofta vara lite känsligare mot infektioner, eftersom den inte utsätts så mycket för naturlig smitta som utekatten gör. Tänk på att katten skall vara frisk vid vaccinationstillfället. Man brukar vaccinera vid 12 veckors ålder första gången. Vaccinerar gör man vanligtvis mot kattpest och kattsnuva. Du kan även vaccinera mot rabies. Spara kattens vaccinationskort!

Vad ska jag tänka på när iag skaffar en kattunge?

Katten bör vara i alla fall 12 veckor. Se efter så katten har klara ögon och slemhinnor. Han/hon ska verka pigg och inte ha ont någonstans. Om den inte är vaccinerad ska du göra det (vid 12 veckors ålder), på vaccinationskortet står också vilket datum du ska återkomma för att vaccinera katten för att bibehålla ett fullgott skydd. Avmaska gärna katten ett tag innan du vaccinerar den. Du bör försäkra din katt så fort som möjligt. Det kostar inte mycket om året att ha sin katt försäkrad, men det är en trygghet vid eventuell sjukdom. Hör med ditt försäkringsbolag eller jämför helst de olika försäkringsbolagen för att få en försäkring spm passar dig. När katten är könsmogen är det dags att kastrera den om du inte har tänkt att skaffa ungar efter den. Ofta brukar man öronmärka katten i samband med kastreringen.

Min katt kissar på olika-ställen inomhus. Vad kan jag göra åt det?

Det finns flera saker det kan bero på och först ska man konstatera att beteendet inte beror på någon sjukdom.

Min katt försöker kissa väldigt ofta men det kommer knappt något, vad är det för fel?

Om den har svårt att kissa bör man uppsöka veterinär med en gång. För mer information se frågan ovan.

Min katt har sprungit bort! Vad ska jag göra?

Först och främst ska du ringa till polisen och anmäla det. Djursjukhuset anmäler alla upphittade katter de får in till polisen. De har även ett hittestall med upphittade katter. Vänta inte för länge, hittekatter blir tyvärr ofta avlivade efter en tid om de varken hittar ägaren eller ett nytt hem åt den upphittade katten. Ring även och hör med oss och andra djursjukhus omkring. Oftast har djursjukhuset bara skadade hittekatter här, men om någon har hört av sig till dem så har de det uppskrivet. Om din katt är öronmärkt så har polisen och kennelklubben register med din adress, vilket betydligt ökar chanserna att din katt hittar hem igen. Djursjukhuset har även register på de katter som är ID märkta där. Ring även och hör med olika katt och djurhem. En annan god idé är att sätta upp lappar.

Bör jag ge min honkatt P-piller eller kastrera henne?

Om du inte har planerat att skaffa kattungar bör du absolut ge henne p-piller eller kastrera henne. Så fort hon är könsmogen kan du börja med det. Väljer du att ge henne p-piller så skriver veterinären ut ett recept. Fördelen med kastrering annars är att när det väl är gjort behöver du inte bekymra dig om det mer. Det går dessutom snabbt och du hämtar din katt samma eftermiddag. P-piller kan dessutom öka risken för cancer.

Min katt har varit i bråk. Hur sköter Dag såret?

Om skadan är stor eller djup bör veterinär uppsökas snarast, då vävnaden under kan vara skadad. Ibland kan det behövas att sys för att underlätta läkningen. Skulle en sårinfektion, böld, uppstå bör man också uppsöka veterinär, det räcker dock oftast med att dränera såret. Är djurets allmäntillstånd påverkat eller om sårskadan är svår kan djuret behöva antibiotika. Är det ett mindre sår rengörs det bäst med vatten eller steril koksaltlösning. Antiseptiska medel, som jodopax, skall undvikas på öppna sår. När du har rengjort det skall du skydda det från att bli nersmutsat, lättast genom bandage. Lägg en kompress närmast såret så inte bandaget fastnar i såret. Byt bandaget varje dag så ni kan inspektera såret, byt dock inte kompressen så man skadar den nybildade vävnaden. När såret är torrt och fint tas bandaget bort, oftast efter ca 4-5 dagar. Tänk på att djuret inte ska komma åt att slicka på såret innan det är helt läkt. Använd därför krage när du inte har djuret under uppsikt.

Min katt har fått loppor! Vad ska iag göra?

Loppor är en riktig plåga! Djur kan få loppor överallt där andra djur uppehålla sig. Det kan ta lite tid ibland, men det finns lösningar. Det finns några medel du kan köpa för att bli av dem. Först och främst ska du behandla din katt med Frontline, som numera kan köpas receptfritt på apoteket. Det tar död på de vuxna lopporna. Men du bör också komplettera det med att ge Program Vet. Program Vet fungerar som ett sorts p-piller för lopporna, det tar död på dem redan inne i ägget så att larven inte utvecklas. Annars finns nämligen risken att nya ägg kläcks efter du har blivit av med de vuxna lopporna. Rengör även mattor och de platser som katten brukar sova på. Spraya gärna ytorna med Tigusspray som finns att köpa här på djursjukhuset.

Min katt blir åksjuk. Finns det åksjuktabletter till katter? Ja, men det är receptbelagt.

Min katt kliar sig mycket på öronen. Vad beror det på?

Det kan bero på några olika saker. En orsak kan vara öroninflammation. Om katten kliar sig väldigt mycket där, eller gnider huvudet och öronen mot något, kan det vara tecken på öroninflammation. När man tittar ner i hörselgången ser man då att den oftast är röd och irriterad. Den kan också ha en tjock slemhinna, sår och mycket smuts. Har din katt besvär bör du uppsöka veterinär.

Skulle din katt ha öronskabb måste också det behandlas. Och har du då fler katter måste du behandla dem också då öronskabb är smittsamt.

Jag misstänker att min katt har fått i sig något gift/läkemedel. Vad ska jag göra?

Du ska omedelbart ringa till Giftinformationscentralen som har all information om olika gifter.

info från fd. www.djursjukhuset.se

Vanliga sjukdomar hos katt
Text: Urban Berg, Ljusdals Djurklinik

Att Din katt är sjuk märker Du på de symptom som den visar. Vanliga symptom är trötthet, aptitlöshet, kräkningar, diarré, försvårad andning och hosta samt feber. Normal kroppstemperatur för katt är 38 - 39oC.

Sjukdomar brukar ofta delas in efter organsystemen:


Skelettsjukdomar
Muskel-/Led-sjukdomar
Hudsjukdomar
Hjärt- och kärlsjukdomar
Nervsjukdomar
Ögonsjukdomar
Öron/Näsa/Halssjukdomar
Luftvägssjukdomar Mag/Tarmsjukdomar
Urinvägssjukdomar
Reproduktionssjukdomar etc.
Sjukdomar delas andra gånger in efter sin orsak:


Ärftliga sjukdomar
Infektionssjukdomar
Bristsjukdomar
Ämnesomsättningssjukdomar
Förgiftningar etc.
Om Din katt visar sjukdomssymptom bör den undersökas av veterinär.


Skelettsjukdomar

Det är ovanligt med tillväxtrubbningar i skelettet hos katt, men undernärda och hårt parasitangripna kattungar kan få det. Då bör de ges fullvärdigt foder med tillräcklig vitaminhalt samtidigt som de avmaskas.

De flesta skelettlidanden på katt orsakas av yttre våld, t.ex. påkörning av bil. Sådana gånger bör katten röntgas, så att eventuella benbrott (frakturer) upptäcks.


Muskel-/ Ledsjukdomar

De flesta muskellidanden orsakas av överansträngning eller yttre våld, som leder till muskelbristningar och muskelinflammationer. Samtidigt fås ofta skador på muskelfästen och ledband.


Hudsjukdomar

Det finns en mängd hudlidanden på katt, som ofta visar sig med likartade förändringar i form av klåda, utslag och håravfall.

Några vanliga lidanden är parasiter, som loppor, löss och skabb, hudinfektioner med bakterier/svamp och allergier.

Det är mycket vanligt att hudbölder uppkommer efter kattslagsmål, eftersom katt ofta har rik förekomst av elaka bakterier både i munnen och på klorna.


Hjärt- och kärlsjukdomar

Katt kan också ha medfödda hjärtfel, som oftast upptäcks vid en Veterinärbesiktning.

Vid hög ålder ökar risken för uppkomst av hjärtförändringar, som leder till vätskeansamling i lungor (lungödem) och försvårad andning med hosta.

Katt kan ibland få blodproppar (trombos) i de stora kroppsådrorna, som kan visa sig som en förlamning av bakbenen.


Nervsjukdomar

Neurologiska sjukdomar i centrala nervsystemet ger symptom som t.ex. vinglighet, förlamningar och kramper.

Vid sjukdomar i perifera nervsystemet fås symptom på lokalt nedsatt rörelseförmåga och känsel i t.ex. ett ben. Ibland föreligger också en ökad smärta.


Ögonsjukdomar

Skador på ögonlock och hornhinnorna är en vanlig följd av yttre våld vid t.ex. kattslagsmål. Det är viktigt att snabb behandling ges då.


Öron/Näsa/Halssjukdomar

Öroninflammationer orsakas ofta av öronskabb. För diagnos krävs en undersökning med mikroskop, eftersom skabbdjuren är så små att de inte syns annars.

Snuva är vanligt på katt och förebyggande kan man vaccinera med ett kattpestvaccin, som även ger ett skydd mot kattsnuva.

Munhåleinflammationer kan orsakas av främmande föremål, som fastnat i t.ex. svalget.

Munsår av olika orsaker förekommer då och då. De ger ömhet med svårigheter att äta/dricka och en dålig andedräkt.

Tandsten är ett vanligt problem på äldre kattor.


Luftvägssjukdomar

Snuva och andra luftvägsinfektioner i svalg och lungor ger symptom med rinnande näsa, hosta och försvårad andning.


Mag/Tarmsjukdomar

Kräkningar och/eller diarréer är vanliga symptom vid mag/tarmlidanden. Allmäntillståndet blir snabbt nedsatt om katten inte får behålla vätska och blir uttorkad.

Orsaken skall undanröjas och under de närmaste dagarna efter insatt behandling skall katten äta en skonsam kost, t.ex. kokt torsk, i små portioner.


Urinvägssjukdomar

Urinvägsinfektioner med täta urineringar som följd av svedan skall behandlas i tid, så att ingen spridning fås till njurarna. Angrips njurarna kan de skadas så att obotliga förändringar med nedsatt njurfunktion uppstår.

Täta försök att urinera kan även bero på urinsten, som täpper igen urinröret. Det är speciellt vanligt på hankatter, som utfodras med torrfoder. De dricker ofta för liten mängd vätska och får då en stark, koncentrerad urin i vilken kristaller bildas. Kristallerna kan sedan bakas samman till större urinstenar.

Det finns speciella foder för att lösa upp urinsten på katt.

Vid nedsatt njurfunktion fås en urinförgiftning med kräkningar och diarré. Den föregås ofta av en avmagring. Det ses speciellt på äldre kattor och är i regel obotligt. Symptomen kan dock till viss del lindras med speciella, lågproteinhaltiga foder, som finns att köpa hos en del veterinärer.


Reproduktionssjukdomar etc.

Fastän katthonor i regel har lätta förlossningar, så uppstår det ibland komplikationer. Om Din honkatt verkar ha svårt att föda, så skall Du kontakta en Veterinär. Ibland krävs ett kejsarsnitt för att rädda katten och hennes ungar.

Livmoderinflammationer kräver Veterinärundersökning och behandling. Ibland räcker det med en medicinering, andra gånger krävs det operation för att rädda katten.

Hankatt kan få sårskador runt testiklarna vid t.ex. slagsmål. De infektioner som då fås leder lätt till allvarliga inflammationer som skall behandlas av Veterinär.


Infektionssjukdomar


Kattpest:
Kattpest visar sig som kräkningar, diarré och feber, som när katten blir tillräckligt dålig övergår i undertemperatur. Vid denna sjukdom är det stor risk att katten avlider. Med ett gott vaccinationsskydd undviker Du denna riskabla sjukdom.

Kattsnuva:
Snuva är inte lika allvarligt som kattpest, men tillräckligt besvärligt för att man skall tillråda vaccinering.


Kontakta Din Veterinär när Din katt är sjuk!

 

 
     
 
Copyright (c) 2006 Velvetyhill.com All rights reserved.